குழந்தை வளர்ப்பு
+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 20 of 62

Thread: குழந்தை வளர்ப்பு

 1. #1
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Kalutharukan Palayam
  Posts
  3,450

  Default குழந்தை வளர்ப்பு
  எந்தக்குழந ்தையும்
  நல்ல குழந்தைதான ்
  மண்ணில் பிறக்கையில ே
  அவை நல்லன ஆவதும்
  தீயன ஆவதும் அன்னை வளர்ப்பினி லே


  எம் குழந்தைகள் சரியான முறையில் வளர்க்கப்ப டுகிறார்கள ா? சின்னச்சந் தேகம்.

  நாங்கள் பத்தாம் வகுப்பு படித்தபின் தான் முழுக்கால் சட்டை அணிந்ததோம் . பன்னிரண்டு முடித்தபோத ு தான் கைகளில் கடிகாரம் கட்டிமகிழ் ந்தோம். பெரியவர்கள ுடன் இணையாக நின்று பேசியது இல்லை. இதுவெல்லாம ் இன்றை சந்திததியி டம் எதிர்பார்க ்க முடியாதுதா ன். ஆனால் குறைந்த பட்ச்சம் பண்பாடு கற்றுத்தரப ்படுகிறதா? கேள்விக்கு றியாக உள்ளது.

  அன்று ஒரு திருமணவீட் டிற்குச்செ ன்றிருந்தே ன் எல்லோரும் அரட்டை அடித்தபடி இருந்தனர். முதல் நாள்தான் திருமணம் நடந்திருந் தது. என்னால் அன்று போக முடியவில்ல ை. மறுநாள் போயிருந்தே ன். அங்கே பதினாறு வயது மதிக்கத்தக ்க ஒரு இளைஞி புதிதாய் திருமணமான தம்பதியினர ைப் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டாள். "என்ன நேற்றுத்தா னே முதல் தடவை இதுக்கு முன்னாடி தனியா ஏதும் செய்யவில்ல ையே?" பாவம் புதுத்தம்ப திகள் வாயடைத்துப ்போனார்கள் . என்னவென்று சொல்லுவார் கள். இப்படி ஒரு கேள்வி சின்னப்பெண ்ணிடம் இருந்து வரும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த ்திருக்கவி ல்லை. ஆனால் அந்தப்பதின ாறு வயது இளம் குமரியின் தாய் தந்தை இதை பெரிதாக எடுத்துக்க ொள்ளவில்லை . தம் குழந்தை ஏதோ சாதனை செய்தது போலவும் ஏதோ அந்த புது ஜோடியை பேசமுடியாத ு வாயடைக்கசெ ய்தது பெரிய திறமை போலவும். பெருமையாகப ்பேசினார்க ள்.
  பல குழந்தைகள் இப்படித்தா ன் இன்று எதை எங்கு யாரிடம் பேசுவது என்று தெரியாமல் பேசுகின்றா ர்கள்.

  சிலர் வீட்டுக்கு ச் சென்றால் குழந்தைகளி டம் பேசவே பயப்பிட வேண்டி உள்ளது. ஏனென்றால் அவைகள் ஏடாகுடாமா பேசிவிட வாய்புள்ளத ு. ஒரு நன்பன் இப்படித்தா ன் விருந்தொன் றிற்குச்செ ன்ற போது அந்தவீட்டு குழந்தைகள் இவனை கருங்குரங் கு என்று தமக்குள் பேசி சிரித்துள் ளார்கள். பாவம் நன்பன் அவன் கொஞ்சம் கறுப்புத்த ான் அதற்காக இப்படி குழந்தைகளி டம் எல்லாம் அவமானப்பட வேண்டுமா?. வெளிநாட்டி ல் மட்டுமல்;ல உள்ளுரிலும ் சில வீடுகளில் பெற்றோரே குழந்தைகளி டம் பேச பயப்படுகின ்றனர். அவர்கள் பெரிய புகழ்பெற்ற பாடசாலைக்; ுச்சென்று எல்லா கெட்டவார்த ்தைகளையும் கற்றுவைத்த ிருக்கின்ற ன. அது மட்டுமல்ல சில சமிக்கைகள் கூட செய்கின்றன . குழந்தைகளை ப்பார்த்தா ல் பெரியவர்கள ைவிட கொஞ்சம் அதிக மரியாதை கொடுக்கவேண ்டும் போல் உள்ளது. இல்லை என்றால் அவமானம்தான ்.

  குழந்தைகள் தமிழ் பேச வேண்டும் தமிழில் எழுத வேண்டும் என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ அதைப்போல நல்ல பண்பாடு உடையவர்களா ய் இருக்கவும் வேண்டும். உங்கள் குழந்தைகள் தலைவாருவது இல்லையா?. முடிக்கு வண்ணம் புூசுகிறார ்களா? அடிக்கடி ஆங்கிலத்தி ல் கெட்டவார்த ்தை பயன்படுத்த ுகிறார்களா ? கால்சட்டைய ை கிழித்துவி ட்டு நாகரிகம் என்கிறார்க ளா? சாமி கும்பிடுவத ை கிண்டல் செய்கின்றன வா? அப்படி யென்றால் உங்கள் குழந்தை நாளை உங்களுக்கே தலைவலியாய் அமையலாம்.

  குழந்தைகள் சரியான வழியில் தான் போகிறார்கள ா? என பெற்றோர் கண்காணிக்க வேண்டும். தவறாக இருப்பின் நல்வழிப்பட ுத்த முனைய வேண்டும். நல்ல சமுதாயம் அமைய பெற்றோரின் பங்கு இன்றியமையா தது.


 2. #2

  Default

  This article is very important that too in US, where there is lots of chances for a child to get spoiled,i am not saying that a child is not spoiled in India, One thing that comes to my mind is that we have to give freedom for them in playing, etc, but they should have good manners, good nature,how to talk to others ( with respect to elders), i know its difficult to bring up a child like this but we have to!

 3. #3

  Default

  Arumugam,
  very good article...but its very confusing too...just a question...is it good for parents to answer the questions of kids....or shud we assume that they shud be innocent growing as we were...but knowing the fact if u dont teach them...they have TV,& school friends who teach them things which may not be true...

 4. #4
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Kalutharukan Palayam
  Posts
  3,450

  Default

  Please ask " Minik ". She is a young mother. I requested her to write about child growth and offered her active membership also irrespective of her number of postings. But she refused telling that " What to write about Kuzanthai Valarpu? Kuzanthai Thaana Valarum ".

 5. #5
  Join Date
  Sep 2003
  Location
  riga
  Posts
  2,216

  Default

  ...is it good for parents to answer the questions of kids
  Butterfly is this a question???? If not what is the duty of a Parent without taking care of a children?????????? Each and every Parent must take care of their kid and answer to them what all they neeed.....

  Just say me how will a kid leave if he didnt get any answer from their parent??? Wont he cry and get the answer????

  lol

  Be Happy....
  Download -Filesonic-Premium-Accounts-(Updated-Daily)
  http://www.geetham.net/forums/showthread.php?40717

 6. #6

  Default

  Sofia,
  I am not talking about simple questions...I am talking about a 6 yr old boy coming & asking u about how a baby is formed & child birth...wud u explain the procedure to that child... or wud u just say ur too young to know this & shsh the child??

 7. #7

  Default

  ase ask " Minik ". She is a young mother.
  Arumugam,
  Minik may have the same questions too...who knows as she is growing up her kid...we are talking about how much shud a child know?

 8. #8
  Join Date
  Sep 2003
  Location
  riga
  Posts
  2,216

  Default

  Sofia,
  I am not talking about simple questions...I am talking about a 6 yr old boy coming & asking u about how a baby is formed & child birth...wud u explain the procedure to that child... or wud u just say ur too young to know this & shsh the child??
  mmm...Good Critical question Butterfly....Eventhough a 3 year kid is asking about that u have to explain with an outline....but not deep into it....If u say that "ur not right person to ask about this in this age"
  then child will just laugh at u....and the kid will be crazy...I hope u know nowadays children right....

  The kids will do everything just oppositely what we say....

  Hope u understoood my point....

  Be Happy....
  Download -Filesonic-Premium-Accounts-(Updated-Daily)
  http://www.geetham.net/forums/showthread.php?40717

 9. #9

  Default

  If u say that "ur not right person to ask about this in this age"
  then child will just laugh at u....and the kid will be crazy...I hope u know nowadays children right....

  The kids will do everything just oppositely what we say....

  Hope u understoood my point....
  Hi sofia,
  I do understand ur point...but does the kids understand us...if we dont tell them they go for other sources...so shud we let them or no is my question...coz i do see parents having a hard time dealing with kids..adhuku than i asked the question here...lets see wat others have to say

 10. #10
  Join Date
  Sep 2003
  Location
  Garden State
  Posts
  29,956

  Default

  Butterfly,

  About those type of questions you can always tell them that at this age you wont understand properly, I will explain you that when u grow... I dont think you can explain them at this very young age.. parents should not encourage these type of questions.. "Chinna vayasulayae romba paluthathu"-- we dont want our kids to be with this brand do we?

  enna naan solrathu butterfly?

  Shy

 11. #11

  Default

  parents should not encourage these type of questions.. "Chinna vayasulayae romba paluthathu"-- we dont want our kids to be with this brand do we?
  This is our thinking shy...have u spoken to kids grown outside india...their thinking is so different...wat we learnt in our 10th std a 5 yr old seems to know...the questions they ask makes u wonder...adhu matum illai...u notice kids usually wud look for other sources if parents shy them away...

 12. #12
  Join Date
  Oct 2003
  Location
  USA
  Posts
  574

  Default

  I am not talking about simple questions...I am talking about a 6 yr old boy coming & asking u about how a baby is formed & child birth...wud u explain the procedure to that child... or wud u just say ur too young to know this & shsh the child??
  Just say you would know it as you grow.
  [b]sleep... [/b

 13. #13

  Default

  Quote Originally Posted by arumugam57
  Please ask " Minik ". She is a young mother. I requested her to write about child growth and offered her active membership also irrespective of her number of postings. But she refused telling that " What to write about Kuzanthai Valarpu? Kuzanthai Thaana Valarum ".
  Arumugum I know you told me to write about kuzanthai valarpu. But as you said I am young mother, I just have a 2 year old kid where I am just learning how to grow them. as butterfly said I do have many questions about disciplining kids. I am not that expert mother you know so that's why I really can't explain how to raise kids but I started the topic on children so people would contribute ideas in raising kids and I too being a young mother can learn from it.

  Infact I have a question for all geetham members. How do you discipline a 2 year old kid when she/he is very hyperactive kid. when you say something to the kid like for e.g. dear its time for a bath and she/he says no I want to watch my show in t.v and does'nt come eventhough you say nice things to her/him and show them some bath toys and encourage them but still the kid yells and shouts what do u do? do u spank the 2 year old. I just wanted to know. once again the kid is a hyperactive kid. so with that let me know my geetham friends.

 14. #14

  Default

  Quote Originally Posted by Minik
  Do u spank the 2 year old. I just wanted to know. once again the kid is a hyperactive kid. so with that let me know my geetham friends.
  i dont know about kulanthai valrpu . ..but please adichi valakathingaa.. anaichi valangaaa... u get better control with them if you dance to their tunes.. I have personally experienced it with my niece...

  I may not be true .. but sharing something which i felt.. :D ..

  Madhu
  Somewhere in Texas, a village is missing their idiot (re: George W. Bush)

 15. #15

  Default

  Quote Originally Posted by butterfly
  parents should not encourage these type of questions.. "Chinna vayasulayae romba paluthathu"-- we dont want our kids to be with this brand do we?
  This is our thinking shy...have u spoken to kids grown outside india...their thinking is so different...wat we learnt in our 10th std a 5 yr old seems to know...the questions they ask makes u wonder...adhu matum illai...u notice kids usually wud look for other sources if parents shy them away...

  That is a good question. butterfly, I would like to get an anwer to that question too.

 16. #16
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Outta' this world
  Posts
  7,357

  Default

  Sofia,
  I am not talking about simple questions...I am talking about a 6 yr old boy coming & asking u about how a baby is formed & child birth...wud u explain the procedure to that child... or wud u just say ur too young to know this & shsh the child??
  First of all, I feel the parents should clear the doubts of their children. If they don't, then only children try to get the info from somewhere else, and that could be pretty dangerous.
  As for butterfly's question, I think the only matter the child needs to know, is about what happens in a physical sense. There is no need to go into the details about romantic stuff! This is essential because children should learn to understand that their bodies and the functions of the body parts are not 'dirty' matters. This understanding will be really helpful for them in the future.
  What we see in our society these days is the total opposite, as loads of young people having the worng ideas about these matters, and hence start thinking in an un-natural way.

  Having said all this, I have zero experience in bringing up children, so my viewpoint might be very far from the real situation.
  Trolling Geetham since 2003...

 17. #17

  Default

  Quote Originally Posted by madhu_aish1
  Quote Originally Posted by Minik
  Do u spank the 2 year old. I just wanted to know. once again the kid is a hyperactive kid. so with that let me know my geetham friends.
  i dont know about kulanthai valrpu . ..but please adichi valakathingaa.. anaichi valangaaa... u get better control with them if you dance to their tunes.. I have personally experienced it with my niece...

  I may not be true .. but sharing something which i felt.. :D ..

  Madhu

  Madhu but even if u go according to his/her moves play with her/him and take her to bath there too the kid is not happy she just yells and cries saying she wants her daddy what do u do?

 18. #18
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Kalutharukan Palayam
  Posts
  3,450

  Default

  Quote Originally Posted by Pattaam Poochi
  I am talking about a 6 yr old boy coming & asking u about how a baby is formed & child birth.
  6 Year Old Kid : Amma.. periya akka eppadi vanthaa?

  Mummy : kazugu kondanthu namma veetula potuchu.

  6 Year Old Kid : Amma.. Chinna akka eppadi vanthaa?

  Mummy : Kuruvi Kondu Vanthu Namma veetula Pottuchu

  6 Year Old Kid : Amma.. Naan eppadi vanthen?

  Mummy : Perukkan kondanthu namma veetula potuchu.

  6 Year Old Kid : Amma.. thambi paapa eppadi vanthaan?

  Mummy : Eli kondanthu namma veetula potuchu.

  ============================== =================
  The kid went to his father?. And asked : "Neeyellam Oru Ambalayaada? ".


  ============================== ==================
  NO OFFENCE PLEASE. IF YOU THINK BAD. PLEASE TELL SOFIA TO DELETE THIS JOKE.
  ============================== ==================

 19. #19

  Default

  Good Joke arumugum.

 20. #20

  Default

  shidinesh wrote,
  As for butterfly's question, I think the only matter the child needs to know, is about what happens in a physical sense. There is no need to go into the details about romantic stuff! This is essential because children should learn to understand that their bodies and the functions of the body parts are not 'dirty' matters. This understanding will be really helpful for them in the future.
  What we see in our society these days is the total opposite, as loads of young people having the worng ideas about these matters, and hence start thinking in an un-natural way.
  Thanks shidinesh for ur input...lets see wat others have to say

+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1234 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts